Persoonlijke verzorging

Heeft u moeite met opstaan? Kunt u zichzelf steeds moeilijker verzorgen? Of geldt dit misschien voor uw ouders en/of een andere naaste? Dan is het goed om te weten dat u bij Thuiszorg In Goede Handen terecht kunt voor persoonlijke verzorging.

Thuis is immers de plek waar u graag bent, waar u zich goed voelt en waar u kunt leven zoals u dat wenst. U merkt echter ook dat de dagelijkse bezigheden niet meer gaan zoals vroeger. Ze kosten u steeds meer moeite. U merkt dat bijvoorbeeld ’s ochtends bij het opstaan. Om uit bed te komen, heeft u hulp nodig. Douchen gaat ook niet meer vanzelf. Of u heeft tijdelijk hulp nodig na een ingreep, of door een ziekte.
Als dit voor u geldt, of voor uw ouders en/of een andere naaste, dan is het goed om te weten dat u bij Thuiszorg In Goede Handen terecht kunt voor persoonlijke verzorging. Zowel voor langdurige als ook voor korte zorg. Die dienst leveren wij ook in úw wijk. Onze wijkzorgmedewerkers kunnen helpen bij:

– wassen, douchen, scheren, aan- en uitkleden;
– in en uit bed gaan;
– naar het toilet gaan;
– steunkousen aan- en uitdoen;
– medicijnen innemen;
– ogen druppelen;
– etc.

Verpleging

Verpleegkundige hulp bij u thuis
Thuis is de plek waar u het liefst wilt zijn. Daar voelt u zich het meest op uw gemak. In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u zichzelf zijn en zoveel mogelijk genieten van de kleine en grote dingen van het leven. Dat gevoel c.q. die behoefte verandert niet na een ongeluk. ingreep of vanwege een ziekte. Daarom is het goed dat Thuiszorg In Goede Handen verpleegkundige hulp bij u thuis biedt.

We zorgen ervoor dat u na een operatie zo snel mogelijk thuis kunt herstellen. We voorkomen dat een ziekte erger wordt of helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met een beperking. Onze verpleegkundige hulp in de thuissituatie bestaat onder andere uit:
– Het toedienen van medicijnen;
– Het verzorgen van een wond;
– Het verzorgen van een stoma;
– Het inbrengen of verwisselen van neus/maagsonde;
– Het inbrengen of verwisselen van een katheter;
– Het toedienen van injecties;
– Het leren omgaan met een ziekte of handicap;
– Medicatie via infuus;
– Advies over medicijngebruik;
– Etc.

Begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud en het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt. Wij ondersteunen in het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking heeft. Tevens begeleiden wij cliënten in de laatste levensfase, zogenoemde terminale zorg.

Zorg bij dementie

Vergeetachtigheid komt bij veel mensen voor. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de vijftigplussers zichzelf vergeetachtig vindt. Ongeveer één op de tien ondervindt hiervan zeer veel hinder en beperkingen voor het dagelijks leven. U kunt in het geval van vergeetachtigheid bij uzelf of bij uw naaste, al voordat de diagnose dementie gesteld is, een Casemanager Dementie van Thuiszorg In Goede Handen inschakelen. De diagnose dementie wordt, afhankelijk van de situatie, gesteld door de huisarts of een geheugenpoli in het ziekenhuis. Als de diagnose dementie is gesteld heeft dat een grote impact op uw leven. Hoewel het zwaar is kunt u met dementie leren omgaan. De Casemanager Dementie kan u daarbij helpen.

24 uurs zorg

Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname in een verzorgverpleeghuis (nog) niet mogelijk is. Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan 24 uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn.

24 uurs zorg wordt vaak ingezet bij ziekte waarbij (veel) hulp en/of verpleging in de eigen omgeving, thuis, nodig is.
Bijvoorbeeld in de laatste levensfase.

Thuiszorg In Goede Handen stelt een team samen van maximaal 5 medewerkers, die afwisselend met elkaar 7 dagen per week, 24 uur per dag bij u thuis aanwezig zijn. Om het aantal wisselingen te beperken plannen we een medewerker bij voorkeur altijd enige dagen achter elkaar in.