Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Ondanks dat kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wij horen dit graag van u.

Bespreek uw klacht eerst met de betreffende medewerker of met zijn of haar leidinggevende. Blijft de klacht bestaan, dan kunt u een formele klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris.
U dient uw klacht in bij:

Thuiszorg In Goede Handen
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Verbeetenstraat 9
4812 XH Breda

Of u stuurt een email met onderwerp Klacht naar: klachten@tigh.nl

Heeft u een klacht en die is besproken met uw zorgverlener en de klachtenfunctionaris van TIGH? Heeft dit niet de gewenste uitkomst? Druk dan hier om uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Deze onafhankelijke partij neemt uw klacht aan en zal deze onderzoeken met als doel de klacht naar tevredenheid op te lossen.