Thuiszorg In Goede Handen levert zorg vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en WMO.

Thuiszorg In Goede Handen werkt samen met Thuisbasis Brabant. 
Wij leveren volledig gecontracteerde zorg in de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige zorg. Voor de WMO kunnen wij zorg leveren met een PGB.

Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op 085-0292465 / info@tigh.nl