Coronavirus – COVID-19

Beste mede cliënt,

Het zal u niet ontgaan zijn dat het coronavirus, dat begon in China, nu ook Nederland heeft bereikt. Op het moment van schrijven zijn er 321 patiënten geïnfecteerd met het coronavirus en naar alle waarschijnlijkheid zal het daar niet bij blijven (voor de actuele standen verwijzen we u naar de website van het RIVM. Hoewel er op verschillende media, berichtgeving wordt gedaan met betrekking tot het coronavirus, willen wij als cliëntenraad u hier ook over informeren met name in relatie tot het feit dat u cliënt bent van Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant. Ten tijde van een infectiegolf rust er natuurlijk een grote druk op de schouders van alle zorg- professionals van Nederland om de patiënten te behandelen en verdere verspreiding te voor- komen. Wij kunnen u melde n dat iedere zorgverlener binnen Thuisbasis Brabant de voor- schriften van het RIVM naleeft waardoor zij erg bewust bezig zijn met hygiëneregels. Als cliëntenraad zetten wij ons in om erop toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en zijn hier- over in con tact met de coöperatie. Naast de verantwoordelijkheid die zij richting u hebben, zijn wij ook van mening dat een cliënt daarbij een verantwoordelijkheid heeft naar de zorgverleners. Dat houdt volgens ons in, dat ook een cliënt zich bewust moet zijn van mogelijke infecties. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een infectie is het van belang dat u dit kenbaar maakt bij de thuiszorgmedewerker zodat zij de benodigde voorzorgsmaatregelen kunnen treffen om infectie verspreiding te voorkomen. Dit geldt ook voor een situatie waarbij eventuele huisgenoten geïnfecteerd zijn. Bij een infectie zijn er twee symptomen van belang, namelijk: verkoudheid en/of benauwdheid & koorts hoger dan 38 graden . Mocht u deze symptomen bij uzelf of een huisgenoot herkennen, dan raden wij u aan allereerst TELEFONISCH contact op te nemen met de huisarts zodat u de benodigde hulp kunt krijgen zonder dat u het risico loopt anderen te infecteren.

Buiten het belang van het melden van eventuele infecties bij de zorgmedewerkers willen wij u ook attenderen op de adviezen van het RIVM:

• Was uw handen regelmatig en zorgvuldig met water en zeep

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw handen te drogen

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.​Door deze adviezen na te leven verkleint u de kans uzelf, de thuiszorgmedewerkers en daarmee ook indirect uw mede cliënten, te infecteren. Als wij ons allen inzetten om de infectie te beperken door de hygiëneregels op te volgen, zorgen we er samen voor dat we het coronavirus zo snel mog elijk een halt toeroepen. Alvast bedankt voor uw medewerking en het ga u goed,

Berichten gemaakt 5

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven